Skip to main content

Xã Hoàng việt tổ chức phát gạo cứu đói giáp hạt năm 2024

Ngày 13/3/2024, UBND xã Hoàng Việt tiếp nhận và tiến hành phân bổ, tổ chức cấp phát gạo cho cá nhân, gia đình có nguy cơ thiếu lương thực trong thời điểm giáp hạt năm 2024 .

fd

Công chức Văn hóa – xã hội xã đang tiến hành cấp phát gạo cứu đói giáp hạt cho người dân

Trong đợt cấp gạo lần này, xã Hoàng Việt đã được phân bổ 1.125kg gạo cứu đói giáp hạt cho 27 hộ với 75 nhân khẩu. Đây là những hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có nguy cơ thiếu lương thực trong dịp giáp hạt. Trung bình một khẩu được nhận hỗ trợ theo quy định là 15 kg. Để gạo cứu đói đến đúng đối tượng, các thôn đã tổ chức rà soát, lựa chọn đối tượng, lập danh sách đưa lên xã. Trên cơ sở đó, UBND xã đã tiến hành xét, kiểm tra các đối tượng được nhận gạo trợ cấp.

df

Người dân ký nhận gạo cứu đói giáp hạt năm 2024

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, kịp thời hỗ trợ hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đảm bảo mọi người dân đều có đủ lương thực, không bị thiếu lương thực kỳ giáp hạt 2024. Việc cấp phát gạo cứu đói giáp hạt của Chính phủ cho nhân dân trên địa bàn trong thời điểm này đã giúp Nhân dân vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống ./. 

Nông Thảo

Văn hóa – xã hội