Skip to main content

- Lãnh đạo Đảng Thủy; Bao HDND bao gồm các đồng chí.

+ Đồng chí Nguyễn Ngọc Linh   - Bí thư Đảng ủy xã

+ Đồng chí  Phùng Thị Xuân; Phó BT Thường trực trực tiếp