Skip to main content

Ủy ban MTTQ và các đoàn thể:

- Đ/c Lương Thị Kim Cúc; Chủ tịch UB MTTQ xã;

- Đ/c Trần Thị Hương Giang; Chủ tịch Hội LHPN xã;

- Đ/c Lăng Thị Duyên; Chủ tịch Hội Nông dân xã;

- Đ/c Vy Quang Điền; Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã

- Đ/c Lưu Trí Hoàng; Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã