Skip to main content

GIẤY MỜI

Dự Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, UBND tỉnh Lạng Sơn và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với các nội dung sau:

1. Thành phần

- Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam;

- Lãnh đạo các sở, ngành: Thông tin và Truyền thông; Nội vụ; Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông Vận tải; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công an tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Bưu điện tỉnh;

- Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn, huyện Cao Lộc.

2. Thời gian: Từ 16h00’ ngày 01/02/2018 (thứ Năm).

3. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.

4. Phân công thực hiện

- Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện tỉnh chuẩn bị nội dung, tài liệu, công tác lễ tân phục vụ buổi lễ;

- Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị phòng họp, ma két điều hành chương trình và các điều kiện cần thiết khác.

Trân trọng kính mời các đồng chí tham gia đúng thời gian, địa điểm trên./.