Skip to main content

HOÀNG VIỆT CHI TRẢ CHẾ ĐỘ CHO ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI: ĐẢM BẢO ĐÚNG, ĐỦ VÀ KỊP THỜI

Thời gian qua, công tác Bảo trợ xã hội (BTXH) luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã Hoàng Việt quan tâm thực hiện, chi trả kịp thời các chế độ cho các đối tượng BTXH, góp phần tích cực đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

          Thực hiện các quy định của chính phủ về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, hàng năm, Đảng ủy, UBND xã phối hợp với Phòng LĐTB-XH&DT huyện thực hiện tốt các chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, của huyện đối với hộ nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng BTXH. Hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, giải quyết việc làm; giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, văn hóa để họ vươn lên trong cuộc sống.

 

xfs

 

Việc chi trả tiền trợ cấp bảo trợ xã hội đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng

 

Hàng năm UBND xã đã chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể hướng dẫn các thôn tổ chức rà soát các đối tượng yếu thế, nắm bắt tình hình đời sống, trên cơ sở đó xây dựng, triển khai kịp thời các chính sách của Nhà nước đối với đối tượng bảo trợ, lập hồ sơ bổ sung danh sách đối tượng bảo trợ mới phát sinh hoặc ngừng trợ cấp đối với đối tượng không còn trong diện BTXH đúng quy định.

Hiện nay xã Hoàng Việt có  208 đối tượng BTXH thuộc đối tượng chi trả chế độ trợ cấp hàng tháng

Trong tháng 4 năm 2024, đã thực hiện chi trả chế độ trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng BTXH người với tổng số tiền là 113.760.000đ, điều này đã giúp các đối tượng được thụ hưởng chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đảm bảo kịp thời, đúng chế độ, góp phần ổn định cuộc sống./.

Nông Thảo

Văn hóa – xã hội