Skip to main content

HĐND xã Hoàng Việt tổ chức Kỳ họp kỳ họp thứ bẩy HĐND xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 28 và 29/12/2023, HĐND xã Hoàng Việt tổ chức kỳ họp thứ bẩy HĐND xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự kỳ họp có đồng chí Bế Văn Nhớ, UV BTV, Trưởng ban dân vận Huyện ủy; Đồng chí Hoàng Văn Kiêm, Phó trưởng ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện.

Tại kỳ họp, HĐND xã Hoàng Việt đã thông qua các dự thảo Báo cáo của UBND xã về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023, nhiệm vụ, mục tiêu 2024; Tờ trình của UBND xã về một số chủ trương, giải pháp, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; nhiệm vụ, mục tiêu, nhiệm vu, kế hoạch năm 2024; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế về lĩnh vực chấp hành pháp luật, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã năm 2023; nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch năm 2024; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế về lĩnh vực chấp hành pháp luật, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã năm 2023; nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch năm 2024; Báo cáo của UBND xã về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được Thường trực HĐND xã tổng hợp tại kỳ họp thứ sáu của HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri của UBND xã tại kỳ họp thứ sáu của Hội đồng nhân dân xã khóa  XX, nhiệm kỳ 2021- 2026 và một số báo cáo khác.

SDFDT

Toàn cảnh Kỳ họp

Kết quả  trong  năm 2023 dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, sự giám sát của HĐND và sự phối hợp các tổ chức chính trị trên địa bàn xã; công tác điều hành của UBND xã đã chỉ đạo các ban, ngành cùng nhân dân khắc phục được những khó khăn, phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn xã đạt được những  kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Về kinh tế tổng diện tích gieo trồng hàng năm đạt 384,3/381,2ha đạt 100,8% so với kế hoạch bằng 100,2% so với cùng kỳ; Tổng thu ngân sách ước thực hiện: 6.201.685.988/4.325.574.0000đ bằng 143% so với dự toán, tổng chi ngân sách địa phương thực hiện dến hết ngày 06/1/2023 là 5.541.739.831đ/6.305.874.431đ đạt 87,88% dự toán huyện giao.

GDF

Đại biểu chất vấn tại kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung tham gia ý kiến chất vấn các nội dung về: Nguyên nhân, hạn chế và xác định những giải pháp, lộ trình cụ thể để thực hiện duy trì vững chắc những tiêu chí, kết quả đã đạt được và tiếp tục thực hiện các tiêu chí để về đích nông thôn mới nâng cao; công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, nguyên nhân, hạn chế và những giải pháp cụ thể để giảm thiểu và thực hiện hiệu quả hơn công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã; chính sách hỗ trợ nhân dân giảm nghèo đặc biệt là chính sách hỗ trợ vốn và chính sách hỗ trợ trực tiếp sản xuất như con giống, phân bón;  giải pháp  trong thời gian tới để nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở và thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch đã giao trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà văn hóa, sân thể thao thôn…

JJHKYU

Công chức chuyên môn trao đổi, làm rõ những nội dung mà các đại biểu quan tâm

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu đại diện cử tri dự kỳ họp, lãnh đạo UBND xã và các công chức chuyên môn trao đổi, làm rõ những nội dung mà các đại biểu quan tâm và tiếp thu một số ý kiến, kiến nghị của đại biểu và ý kiến cử tri để trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Phát biểu tại kỳ họp đồng chí đồng chí Bế Văn Nhớ, UV BTV, Trưởng ban dân vận Huyện ủy; đại diện Tổ đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã, đã Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2023; nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch năm 2024 của UBND huyện Văn Lãng. Báo cáo kết quả kỳ họp thứ mười hai HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026

Để phát huy những kết quả đã đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết của HĐND huyện, HĐND xã đã đề ra. Đồng chí Trưởng ban dân vận Huyện ủy đề nghị: UBND xã và các cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ của mình khẩn trương triển khai, thực hiện các nội dung Nghị quyết mà HĐND xã đã thông qua tại kỳ họp này; tiếp tục thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân như: Thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao; tăng cường sản xuất Nông - Lâm nghiệp; quản lý đất đai và môi trường; tập trung công tác thu ngân sách; Chỉ đạo làm đường giao thông nông thôn; lĩnh văn hóa xã hội cần quan tâm thực hiện; An ninh, quốc phòng được đảm bảo; các tổ đại biểu HĐND xã có trách nhiệm báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, lắng nghe và phản ánh đầy đủ những kiến nghị của cử tri với HĐND xã; quan tâm việc giám sát tuyên truyền  Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của HĐND.

KHJ 

Đồng chí Bế Văn Nhớ; UV BTV, Trưởng ban dân vận Huyện ủy phát biểu tại kỳ họp

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 03 Nghị quyết của HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: Nghị quyết của HĐND xã về mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã về điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2023; Nghị quyết của HĐND xã về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND năm 2024./.     

    Nông Thảo

Văn hóa – Xã hội