Skip to main content

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hoàng Việt, nhiệm kỳ 2024-2029 thành công tốt đẹp.

Sáng ngày 28/02/2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hoàng Việt tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029.

          Là trung tâm khối đại đoàn kết toàn dân, nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hoàng Việt tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động có nhiều đóng góp tích cực trong vận động các tầng lớp Nhân dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết cùng nhau thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương góp phần làm thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn của xã.   

dfd

Toàn cảnh Đại hội

Thấm nhuần quan điểm về đại đoàn kết dân tộc, lấy dân làm gốc, 5 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường công tác tuyên truyền hướng về khu dân cư, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của địa phương, nâng cao chất lượng, hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” vận động Nhân dân xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn, trang bị cơ sở vật chất nhà văn hóa, góp phần nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM, NTM kiểu mẩu, tỷ lệ gia định văn hóa, KDC đạt danh hiệu thôn văn hóa ngày càng tăng. Trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” tiếp tục nhận được sự quan tâm của toàn xã hội; trong 5 năm Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã chủ trì phối hợp với Ban vận động quỹ "Vì người nghèo” và các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền vận động các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ quỹ. Đến thời điểm báo cáo quỹ hiện có 18.131.000đ. Hằng năm đã hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp tết nguyên đán và gia đình hộ nghèo gặp thiên tai về nhà cửa, hỗ trợ sửa chữa nhà cửa.

 

re

Văn nghệ chào mừng Đại hội

Hoạt động "Nhân đaọ từ thiện", "Đền ơn đáp nghĩa" luôn được MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên quan tâm, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng. Trong nhiện kỳ Ủy ban MTTQ, phối hợp với UBND xã, tiếp nhận và trao được 574 suất quà tặng cho gia đình liệt sĩ, gia đình người có công, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị 294.000.000đ. Vận động hiến máu nhân đạo, qua các đợt phát động đã hiến được máu, hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu.

tyu

Đại biểu dự Đại hội

          Công tác vận động, phát huy quyền làm chủ nhân dân và việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đạt được những kết quả tích cực, ngày càng đổi mới, có nhiều sáng tạo về phương thức, cách thức triển khai. Chủ động nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội; củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận xã đã lựa chọn các vấn đề đông đảo Nhân dân quan tâm tổ chức các cuộc giám sát độc lập, đồng thời phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng… Mặt trận đã trở thành biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cầu nối tin cậy giữa Nhân dân với các cấp ủy đảng và chính quyền cơ sở.

đi

Đồng chí Dương Lệ Mỹ, UVTV Huyện uỷ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện

 phát biểu chỉ đạo Đại hội

          Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Dương Lệ Mỹ, UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã đánh giá cao kết quả đạt được của MTTQ xã trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới, như tiếp tục vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân tăng cường sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; hoạt động “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội, công tác giám sát, PBXH, xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.

tỷ

Lãnh đạo UBND xã trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024

           Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 31 đại biểu tham gia Ủy ban MTTQ xã khóa mới nhiệm kỳ 2024 - 2029 và 08 đồng chí tham dự Đại hội MTTQ huyện Văn Lãng, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Lương Thị Kim Cúc, UVBTV Đảng ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khóa XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

           Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hoàng Việt khóa XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã thành công tốt đẹp, đây sẽ là cột mốc mới, tiếp tục khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, năng lực, trí tuệ của các tầng lớp Nhân dân xã nhà, góp phần xây dựng quê hương Hoàng Việt ngày càng văn minh, giàu đẹp./.

Nông – Thảo

Văn hóa – Xã hội