Skip to main content

Đoàn Thanh niên xã Hoàng Việt tổ chức Gian hàng 0 đồng

Sáng ngày 02/4/2024 tại nhà văn hóa thôn Tà Piạc, xã Hoàng Việt, Đoàn thanh niên xã Hoàng Việt tổ chức gian hàng 0 đồng. Tham gia chương trình có các đồng chí Ủy viên BCH Đoàn thanh niên, đoàn viên xã Hoàng Việt.

Tại Chương trình hơn 35 người dân tham gia gian hàng 0 đồng, mỗi người được tự chọn quần áo theo hướng dẫn của các bạn đoàn viên.

fdkjggghjujhjhgh

Một số hình ảnh tại Gian hàng 0 đồng

Chương trình “Gian hàng 0 đồng - Lan tỏa yêu thương” do Đoàn Thanh niên xã Hoàng Việt tổ chức là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm của Đoàn xã luôn quan tâm và chăm lo cho đời sống Nhân dân trên địa bàn; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm của Đoàn viên thanh niên đối với cộng đồng nói chung, đối với người dân thôn Tà Piạc nói riêng, góp phần chung tay giảm bớt những vất vả, khó khăn trong cuộc sống.

Ảnh, tin bài: Nông Thảo (Văn hóa – xã hội)