Skip to main content

Đảng bộ xã Hoàng Việt tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024

Chiều ngày 29/12/2023, Đảng bộ xã Hoàng Việt tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.

Dự hội nghị có Đồng chí Bế Văn Nhớ; Ủy viên BTV, trưởng ban dân vận huyện ủy; Đồng chí Hoàng Trọng Nghĩa; HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện; các đồng chí đại diện Ban xây dựng Đảng và các phòng ban chuyên môn, đơn vị trên địa bàn huyện ( Trung tâm VHTT&TT huyện, Trung tâm GDNN-GDTT huyện; Phòng LĐTB-XH&DT huyện); Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, MTTQ, trưởng các ban, ngành, đoàn thể xã , BTCB các thôn trên địa bàn xã và đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

 

DFER

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị các Đại biểu đã nghe báo báo kết quả công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Năm 2023, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hoàng Việt đã khắc phục khó khăn, phát huy mọi nguồn lực, đoàn kết thống nhất, vươn lên hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm, triển khai đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân được thực hiện tốt. Đảng ủy xã đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, cụ thể hoá thành các chương trình, kế hoạch, sát với tình hình thực tế của xã. Đồng thời, thường xuyên quan tâm lãnh đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và Đảng viên. Hoạt động của HĐND - UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội thực hiện có hiệu quả. Theo đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng năm 2023, Đảng bộ xã có 04/18 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 22,2%; 14/18 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 77,8%; Đảng viên 25/178 Đ/c hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 14,0%; 148/178 Đ/c hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 83,1%; 05/178 Đ/c hoàn thành nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 2,8%. Két quả thực hiện các chỉ tiêu trong Nghị quyết nhiệm vụ trọng tâm được phê duyết năm 2023 với tổng số 20 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó hoàn thành xuất sắc 17 nhiệm vụ; hoàn thành toits 03 nhiệm vụ. Đảng bộ xã Hoàng Việt được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

ư

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát huy kết quả đạt được, năm 2024, Đảng ủy xã Hoàng Việt đề ra 20 chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu: Đẩy mạnh phát triển sản xuất, phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 1.350 tấn; Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phấn đấu tăng thu tăng 10% so với huyện giao; Trồng rừng mới đạt 30ha, trồng cây ăn quả đạt 14 ha; Duy trì và nâng cáo kết quả đạt chuẩn Nông thôn mới, thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao; 100% công trình xây dựng mới trên địa bàn được kiểm tra theo quy định; Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,8%; Thành lập mới 01 CLB văn hóa, thể thao; Giảm tỷ lệ hộ nghèo; Mở được 01 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Duy trì phổ cập giáo dục, xóa mù chữ ở các cấp học; Phấn đấu đạt 50% nhà văn hóa thôn đạt chuẩn; Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu “ Gia đình văn hóa: từ 9o0% trở lên, tỷ lệ thôn đạt danh hiệu “ Khu dân cư văn hóa” đạt 91,7% trở lên; Phấn đấu 98% dân số được quản lý sức khỏe; Tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đạt 90% trở lên; Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân; Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Phấn đấu kết nạp đảng viên mới đạt 09 đảng viên; Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 95% trở lên; Tỷ lệ các Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 94,4% trở lên…

Tại Hội nghị các Đại biểu cũng được nghe báo cáo tham luận của các chi bộ về kết quả đạt được trong năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

5645

Đồng chí Bế Văn Nhớ; UV BTV, Trưởng ban dân vận Huyện ủy

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bế Văn Nhớ; UV BTV; Trưởng ban dân vận Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng ủy xã Hoàng Việt đã đạt được trong năm 2023. Qua đó, đồng chí đề nghị trong năm 2024, Đảng ủy xã tiếp tục giữ vững ổn định hệ thống chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường công tác tuyên truyền về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chú trọng phát triển kinh tế đồi rừng và các ngành kinh tế khác theo hướng dịch vụ, hàng hóa gắn với xây dựng Nông thôn mới; ổn định, giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc trong nhân dân, quan tâm đến lợi ích về an sinh xã hội; tăng cường công tác quản lý ngân sách Nhà nước; tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định; đẩy mạnh xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; tăng cường cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả điều hành của cấp ủy, chính quyền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

gfg

ưq

Lãnh đạo Đảng ủy trao giấy khen cho tập thể chi bộ, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác năm 2023

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy xã đã tặng giấy khen cho 04 tập thể và 22 cá nhân đảng viên đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023./.

Nông Thảo

Văn hóa – Xã hội