Skip to main content

Xã Hoàng Việt phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền triển khai công tác giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng)

Ngày 21/3/2024, UBND xã Hoàng Việt phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Văn Lãng tổ chức Hội nghị tuyên truyền triển khai công tác giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng). Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Đình Tuyến; Phó giám đốc Trung tâm phất triển quỹ đất huyện Văn Lãng; Đại diện Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Cao Bằng; Lãnh đạo UBND, UBMTTQ, các ban ngành đoàn thề xã Hoàng Việt; Đại diện Công ty cổ phần cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (Nhà đầu tư); Đại diệnCông ty cổ phần Linh Giang (Nhà thầu thi công); Trưởng các thôn Pò Pheo, Nà Mạt, Khun Pinh, Nà Phai thuộc Hoàng Việt, huyện Văn Lãng và các hộ gia đình cá nhân có đất đai, cây cối, hoa màu bị ảnh hưởng bởi dự án tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư (PPP).

bbb

Các Đại biểu tham dự Hội nghị

Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - TLĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư là một trong các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1212/QĐ-TTg ngày 10/8/2020; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 20/QĐ-TTg ngày 16/01/2023.

ftt

Đồng chí Hoàng Đình Tuyến; Phó giám đốc Trung tâm phất triển quỹ đất huyện Văn Lãng triển khai và tuyên truyền các văn bản chỉ đạo để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng)

Tại Hội nghị các đại biểu đã được triển khai và tuyên truyền các văn bản chỉ đạo để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư (PPP) (giai đoạn 1) và thông báo chủ trương đầu tư, triển khai thực hiện GPMB dự án đến các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án.

ggr

Người dân phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu và người dân tập trung thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác GPMB của Dự án về chính sách hỗ trợ tái định cư, đất sản xuất nông nghiệp và phương án đền bù diện tích đất ở, đất sản xuất và cây trồng trên đất thuộc dự án.

w

Đồng chí Âu Hồng Ngân; Chủ tịch UBND xã trao đổi ý kiến của người dân tại Hội nghị

Việc thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư (PPP) (giai đoạn 1) có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội của 02 tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng, huyện Văn Lãng nói riêng và cả nước nói chung. Để triển khai thực hiện tốt các nội dung, mục tiêu của Dự án, yêu cầu các tổ chức, cá nhân cần nghiên cứu, tìm hiểu, nắm rõ các nội dung của Dự án, thực hiện nghiêm túc các quy định, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Lãng lần thứ XXII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Nông Thảo

Văn hóa – xã hội