Skip to main content

Bà con nhân dân xã Hoàng Việt tích cực gieo cấy lúa vụ xuân hè

Hiện nay, bà con nhân dân trên địa bàn xã Hoàng Việt đang tranh thủ thời tiết thuận lợi để tập trung gieo cấy lúa vụ xuân hè năm 2024 đảm bảo đúng khung thời vụ.

hh

Ruộng mạ bà con chuẩn bị gieo cấy

Để thực hiện việc gieo cấy lúa vụ xuân hè thắng lợi, ngay từ đầu vụ, UBND xã Hoàng Việt đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí cán bộ công chức phụ trách thôn, tuyên truyền, hướng dẫn bà con làm đất, gieo mạ, đảm bảo khung thời vụ.

jhgj

Bà con nhân dân tích cực gieo cấy lúa vụ xuân hè

Vụ xuân hè năm nay, Cùng với việc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống lúa, bà con nông dân còn tích cực áp dụng biện pháp cơ giới hóa vào các khâu sản xuất. Hiện nay, nhân dân trong xã đã gieo cấy được 4,68/120 ha đạt 3,9% kế hoạch.

gfg

Khoảng ruộng bà con nhân dân đã thực hiện cấy lúa xong

 Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ gieo cấy thì xã Hoàng Việt còn tích cực tuyên truyền cho bà con nông dân chủ động phòng chống sâu bệnh hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời, góp phần đảm bảo đạt năng suất và sản lượng…/.

Nông Thảo

Văn hóa – Xã hội