Skip to main content

Chi bộ Pò Pheo tổ chức Buổi sinh hoạt Chi bộ mở rộng tháng 04/2024

Chiều ngày 12/4/2024, chi bộ thôn Pò Pheo tổ chức sinh hoạt chi bộ mở rộng. Buổi sinh hoạt có sự tham dự của đồng chí Hoàng Trọng Nghĩa - HUV; Chủ tịch Hội Nông dân huyện; đồng chí Âu Hồng Ngân; Phó bí thư - Chủ tịch UBND xã; Đồng chí Lô Văn Biên; Đảng ủy viên - Phó chủ tịch UBND xã phụ trách chi bộ thôn; Đồng chí Hoàng Văn Hưng; Bí thư chi bộ cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ và các đồng chí trưởng các tổ chức chính trị - xã hội trong thôn.

Chi bộ Pò Pheo hiện có 14 Đảng viên, trong đó có 13 Đảng viên chính thức; 01 Đảng viên dự bị; 03 Đảng viên miễn sinh hoạt, chi bộ thường xuyên sinh hoạt vào ngày 12 hàng tháng, các đảng viên dự họp đầy đủ, tỷ lệ đảng viên dự họp sinh hoạt luôn đạt 80% trở lên.

Ban Chi ủy Chi bộ Pò Pheo phân công nhiệm vụ cho các đảng viên phụ trách các hộ dân nhằm gắn trách nhiệm của mỗi đảng viên trong quá trình tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân ở khu dân cư thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, quy định của Nhà nước và địa phương.

Công tác chuẩn bị được Ban Chi ủy xây dựng kế hoạch, nội dung sinh hoạt, chuẩn bị tài liệu, báo cáo. Đối với sinh hoạt chuyên đề, nội dung sinh hoạt tập trung vào những vấn đề thời sự được quần chúng nhân dân quan tâm. Trước khi sinh hoạt chi bộ, Ban Chi ủy thông báo trước nội dung chuyên đề để đảng viên chuẩn bị ý kiến thảo luận đúng trọng tâm, đạt hiệu quả.

sg

Toàn cảnh buổi sinh hoạt chi bộ Pò Pheo

Tại Buổi sinh hoạt Chi bộ mở rộng tháng 4/2024, các Đảng viên đã nghe khái quát các nội dung cơ bản thông tin những vấn đề thời sự nổi bật quốc tế, trong nước, trong tỉnh, trong huyện. quán triệt, triển khai các văn bản của cấp trên và dự thảo báo cáo Kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 4. Các Đảng viên trong chi bộ tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến sôi nổi, tích cực, dân chủ về các nội dung cụ thể của dự thảo báo cáo kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 4. Ngoài ra các Đảng viên tập chung thảo luận các nội dung nhằm phát hiện những nhân tố tích cực nhằm bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên trong chi bộ; Thực hiện giữ vững các tiêu chí xây dựng khu dan cư kiểu mẫu; Tiếp tục tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tập trung  tuyên truyền thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng); Đưa ra phương hướng nhiệm vụ tiếp tục thực hiện Quy chế số 2191-QC/HU, ngày 03/01/2024 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác đối với lãnh đạo, quản lý cấp huyện, cấp xã phụ trách theo dõi, hỗ trợ xã (thị trấn), thôn (khu phố) và hộ gia đình; Quyết định số 132-QĐ/ĐU, ngày 09/01/2024 của Đảng bộ xã Hoàng Việt về phân công các đồng chí cấp ủy viên, đảng  đảng viên, người hoạt động không chuyên trách, người tham gia công việc ở thôn, khu phố được phân công phụ trách hộ gia đình.

gkg

 

Đồng chí Hoàng Trọng Nghĩa – HUV; Chủ tịch Hội Nông dân huyện

phát biểu tại buổi sinh hoạt

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Trọng Nghĩa – HUV; Chủ tịch Hội Nông dân huyện đánh giá cao kết quả chi bộ đã cố gắng, nỗ lực để đạt được trong thời gian qua và đề nghị các đảng viên trong chi bộ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao, buổi sinh hoạt chi bộ mở rộng được đánh giá cao và đồng chí cũng hy vọng Chi bộ sẽ tiếp tục tổ chức nhiều buổi sinh hoạt mở rộng hơn nữa trong thời gian tới.

 

Nông Thảo

Văn hóa – xã hội