Skip to main content

Xã Hoàng Việt tổ chức Hội nghị lấy ý kiến, góp ý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Chiều ngày 07/03/2023, tại Hội trường nhà văn hóa xã Hoàng Việt; UBND xã Hoàng Việt  tổ chức hội nghị lấy ý kiến, góp ý dự thảo luật đất đai (sửa đổi). Dự hội nghị có đồng chí ChuThị Bích Hảo; Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã; Đồng chí Âu Hồng Ngân – Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã Hoàng Việt; Đồng chí Phùng Thị Xuân ; Phó bí thư thường trực Đảng ủy, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, các ban ngành đoàn thể xã, các đồng chí cán bộ công chức xã, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn trên địa bàn xã.

HN lấy ý kiến

Toàn cảnh Hội nghị

chủ tọa hội nghị

Đồng chí Âu Hồng Ngân; Phó bí thư; Chủ tịch UBND xã chủ trì Hội nghị 

      Thực hiện kế hoạch lấy ý kiến đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), UBND xã đã triển khai tới tất cả các thôn trên địa bàn xã; tổ chức các cuộc họp thôn lấy ý kiến của người dân. Qua đó, các tầng lớp nhân dân đóng góp ý kiến. Hầu hết các tầng lớp nhân dân, các tổ chức cá nhân đều quan tâm đến Luật đất đai sửa đổi và tham gia ý kiến trên mọi lĩnh vực … Các nội dung nhân dân quan tâm là sự phù hợp của dự thảo Luật đất đai với các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng; sự phù hợp của dự thảo Luật đất đai với Hiến pháp, các điều ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên, Nghị quyết số 18- NQ/TW của Trung ương. Các nội dung tập trung lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; về phát triển quỹ đất; về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục hành chính, thông tin dữ liệu đất đai; cơ chế chính sách, tài chính giá đất; về chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát quyền lực; về hộ gia đình sử dụng đất…

đại biểu tham dự

 

Đại biểu tham gia Hội nghị lấy ý kiến dự thảo luật đất đai (sửa đổi)

        Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Âu Hồng Ngân, Phó bí thư – Chủ tịch UBND xã yêu cầu sau hội nghị, các thôn tiếp tục tổ chức cho người dân trong thôn tiếp cận và đóng góp ý kiến dự thảo Luật đất đai (sửa đổi); tiếp tục tuyên truyền, phổ biến tạo mọi điều kiện để nhân dân tham gia góp ý kiến; UBMTTQ, các đoàn thể tiếp tục tổ chức cho hội viên, đoàn viên tham gia ý kiến tổng hợp về xã và đảm bảo đồng bộ trong việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

Nông Thảo

Văn hóa – xã hội