Skip to main content

HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM PHÂN BÓN TIẾN NÔNG TẠI XÃ HOÀNG VIỆT

Ngày 09/01/2021, Công ty Vật tự Nông nghiệp Lạng Sơn phối kết hợp với công ty CP Công Nông nghiệp Tiến Nông và Chi nhánh vật tư nông nghiệp Văn Lãng mở hội nghị tập huấn  hướng dẫn sử dụng phân bón NPK tại nhà văn hóa thôn Pò Pheo, xã Hoàng Việt.