Skip to main content

HOÀNG VIỆT - Vùng đất với những trái hồng Vành khuyên thơm ngon ngọt sắc

     

Khoảng cuối tháng 7 đầu tháng 8 âm lịch hàng năm, bà con nhân dân trồng hồng Vành khuyên ở xã Hoàng Việt lại tất bật với công việc thu hái những trái hồng vành khuyên thơm ngon ngọt sắc.