Skip to main content

Hoàng Việt thi đua làm đường nội đồng góp phần xây dựng nông thôn mới

Trong xây dựng nông thôn mới, xã Hoàng Việt  đã tập trung xây dựng, nâng cấp giao thông nông thôn, đặc biệt là phát triển hệ thống đường nội đồng để phục vụ sản xuất, xem đây là một trong những tiêu chí quan trọng, phục vụ  việc triển khai và hoàn thành các tiêu chí khác.

ửe 


Tuyến đường nội đồng đi qua Cánh đồng lúa xã Hoàng Việt
 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, những năm qua xã Hoàng Việt đã chú trọng phát triển đường giao thông nội đồng. Hàng năm, xã đều bố trí ngân sách làm đường giao thông nội đồng theo kế hoạch đề ra góp phần giúp người dân đẩy mạnh sản xuất. Đường giao thông nội đồng đã phục vụ đắc lực cho quá trình sản xuất, khuyến khích nông dân tích cực thi đua lao động, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, chăn nuôi góp phần đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa, nâng cao giá trị kinh tế trên cùng một diện tích đất canh tác. Hiện trên địa bàn xã có 12 tuyến đường giao thông nội đồng với tổng chiều dài gần 5,4 km. Để làm được những tuyến đường giao thông nội đồng này, ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân trên địa bàn xã đã chủ động hiến đất, đóng góp ngày công lao động để làm nên những con đường dẫn đến nơi sản xuất. 

ẻw 
    Nhân dân thôn Pò Pheo hăng hái thi đua làm đường nội đồng


    Khi Nhà nước có chủ trương làm đường giao thông nội đồng, được cấp ủy, chính quyền tuyên truyền, người dân trên địa bàn xã đã tự nguyện đóng góp ngày công lao động và hiến đất để làm đường. Nhờ có các tuyến đường giao thông nội đồng người dân đi lại thuận tiện hơn, việc sản xuất nông nghiệp đỡ khó khăn, vất vả hơn trước. Ở những nơi có đường giao thông nội đồng người dân đã chở giống cây trồng, vật tư phân bón và thu hoạch các sản phẩm được dễ dàng hơn.

ret
      Nhân dân thôn Tà Piạc làm tuyến đường nội đồng Bó Chàu, xóm Bản Đâng

Trên địa bàn xã Hoàng Việt có nhiều mô hình phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp như trồng rừng, trồng ngô, lúa, các loại cây màu; trồng cây ăn quả; chăn nuôi gia súc gia cầm. Việc phát triển giao thông nội đồng đã góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, kết nối sản xuất với thị trường và tạo sự lưu thông hàng hóa giữa các vùng; tạo đà phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn xã./. 

Nông Thảo

Văn hóa – xã hội