Skip to main content

Hoàng Việt: Tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2022

Sáng ngày 25/8/2022. UBND xã Hoàng Việt phối hợp với hạt kiểm lâm huyện Văn Lãng tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lô Văn Biên; Phó chủ tịch UBND xã, Các đồng chí đại diện các ban ngành đoàn thể xã, cán bộ hạt kiểm lâm huyện.

ld phat bieu

Đồng chí Lô Văn Biên, Phó chủ tịch UBND xã phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại buổi tập huấn, người dân đã được nghe các Cán bộ Ban Quản lý tuyên truyền, phổ biến về các văn bản: Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017; Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; phổ biến một số điều của Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ về Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp và các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lạng Sơn về chế tài của pháp luật trong việc xử lý các hành vi vi phạm về phá rừng, lấn chiếm rừng và đất rừng; và các văn bản khác liên quan đến công tác phát triển rừng, QLBVR và PCCCR,…

 

Buổi tập huấn tập trung vào công tác vận động người dân nên tích cực tham gia vào công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và PCCCR trên địa bàn vào mùa nắng nóng. Phối hợp với các lực lượng chức năng để kịp thời phát hiện, tố giác và ngăn chặn các hành vi gây nguy hại đến rừng và các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp. Bên cạnh đó là vận động người dân nên phục hồi, cải tạo lại diện tích đất rẫy cũ để canh tác, không được phá rừng, lấn chiếm rừng và đất rừng trái phép…

tuyen truyen pccc rung

Cán bộ hạt kiểm lâm huyện tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về

công tác quản lý, bảo vệ rừng cho người dân

Kết thúc buổi tập huấn, các học viên và người dân cũng đã nắm bắt được các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và các văn bản liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR và phát triển rừng bền vững, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong phát triển sản xuất. Đồng thời nắm được các kỹ thuật canh tác bền vững trên đất dốc, kỹ thuật trồng, chăm sóc một số loại cây dưới tán rừng nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, hạn chế người dân tác động vào rừng, lấn chiếm đất rừng. Đồng thời giúp người dân trong cộng đồng hiểu được giá trị và tác dụng của công tác quản lý, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên tại địa phương.

Nông Thảo

Văn hóa- xã hội