Skip to main content

HOÀNG VIỆT: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TRIỂN KHAI PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ

Ngày 21/9/2021, UBND xã Hoàng Việt tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai về phát triển kinh tế số cho các đối tượng là thành viên Ban chỉ đạo phát triển tế số; thành viên tổ công nghệ cộng đồng phát triển kinh tế số các thôn trên địa bàn xã với tổng số người dự 50 người

Dự chỉ đạo hội nghị tập huấn có đồng chí Đặng Thị Hiền, Trưởng phòng Văn hóa và thông tin huyện; đồng chí Lô Văn Biên; Phó chủ tịch UBND xã.