Skip to main content

CỤM THI SỐ 02 TỔ CHỨC HỘI THI BÍ THƯ CHI BỘ GIỎI CẤP CƠ SỞ NĂM 2023

Ngày 26/5/2023, cụm thi số 02 huyện Văn Lãng tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi với sự tham gia của 20 thí sinh là các bí thư chi bộ, phó bí thư các chi bộ khu dân cư, chi bộ cơ quan, đơn vị thuộc Đảng bộ các xã Hoàng Việt, Thanh Long, Thụy Hùng, Trùng Khánh.

nhận cợ lưu niệm

Các đơn vị thuộc Đảng bộ các xã Hoàng Việt, Thanh Long, Thụy Hùng, Trùng Khánh nhận cờ lưu niệm cùa Ban tổ chức Hội thi

Hội thi “ Bí thư chi bộ giỏi” là dịp để nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho đội ngũ bí thư chi bộ. Làm cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng có giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ chi ủy viên, nhất là bí thư chi bộ. Là dịp giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ, lý luận và thực tiễn trong xây dựng chi bộ, quá trình thực hiện nhiệm vụ, kỹ năng giải quyết các tình huống và các vấn đề phát sinh trong thực tiễn ở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

thí sinh

Các thí sinh tham gia Hội thí Bí thư chi bộ giỏi cụm số 02 năm 2023

Tham gia Hội thi các thí sinh thực hiện 03 phần thi gồm: Phần thi “Chào hỏi”; Phần thi “Kiến thức chung, nghiệp vụ và xử tình huống; Phần thi “Thuyết trình” ( Chủ đề, nội dung của các thí sinh đã được lựa chọn và gửi về Ban tổ chức trước khi tổ chức Hội thi ). Nội dung của các phần thi liên quan đến việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; Vị trí, vai trò, nội dung, tính chất, hình thức, các bước thực hiện sinh hoạt chi bộ, công tác tư tưởng chính trị, công tác dân vận của Chi bộ, công tác lãnh đạo xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu…

chảo hỏi

Phần thi “ Chào hỏi” của thí sinh cụm thi số 02

thuyết trình

Phần thi “ Thuyết trình” của thí sinh cụm thi số 02

Sau một ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, hội thi đã diễn ra thành công , nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Kết quả, Ban tổ chức đã trao 02 giải nhất, 03 giải nhì, 05 giải ba, 10 giải khuyến kích cho các thí sinh tham gia hội thi. Trong đó 02 thí sinh đạt giải nhất là đồng chí Trương Thị Diện; Bí thư chi bộ trường THCS, Đảng bộ xã Thanh Long và đồng chí Nguyễn Văn Tu, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Bản Lè, Đảng bộ xã Hoàng Việt.

trao giải

Hai thí sinh đạt giải nhất của Hội thi “ Bí thư chi bộ giỏi” cụm thi số 02 năm 2023

Nông Thảo

Văn hóa – xã hội