Skip to main content

Chi bộ thôn Nà Phai “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Chi bộ thôn Nà Phai thuộc Đảng bộ xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng. Chi bộ có 22 đảng viên, là một trong những Chi bộ điển hình của Đảng bộ xã. Trong năm 2021, cán bộ, đảng viên Chi bộ thôn Nà Phai luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể và nhân dân trong thôn thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, qua đó góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhân dân xây dựng xân thể thao thôn

Nhân dân thôn Nà Phai xây dựng, cải tạo sân thể thao thôn ( Ảnh: Nông Thảo)

Thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hằng năm Chi bộ đăng ký việc làm theo Bác gắn với nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ, sát tình hình thực tế của địa phương; triển khai cho 100% đảng viên đăng ký việc học tập làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể. Trong đó chi bộ luôn xác định thực hiện việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là phải tuyên truyền sâu rộng để nhân dân hiểu đó là học từ những việc làm cụ thể trong cuộc sống như: tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế, đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng của thôn bản, giữ gin an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới. Điển hình là mô hình trồng Hồng Vành khuyên của các hộ dân với diện tích trên 21 ha, cho thu nhập ổn định; đóng góp được 95,3 triệu đồng và 1.025 ngày công làm đường thôn. Qua công tác tuyên truyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn đã nhận thức đúng đắn, sâu sắc về ý nghĩa của việc học tập và làm theo Bác trong cuộc sống hàng ngày. Những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả của cán bộ, đảng viên Chi bộ thôn Nà Phai đã tạo niềm tin vững chắc cho Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự đồng tình, ủng hộ chủ trương của chính quyền địa phương; đồng thời lan tỏa những việc làm hay, cách làm sáng tạo, gương sáng tiêu biểu trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn.

ND thôn Nà Phai tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm

Nhân dân thôn Nà Phai tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm ( Ảnh: Trí Hoàng)

Với những kết quả đạt được, năm 2021 Chi bộ thôn Nà Phai được cấp ủy cấp trên đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trước đó, nhân dịp sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chi bộ đã vinh dự được UBND tỉnh Lạng Sơn tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

( Theo nguồn Thác mây Văn Lãng )