Skip to main content

Cán bộ, công chức cần thực hiện tốt “4 xin, 4 luôn”

Mặc dù các cấp, ngành từ trung ương đến cơ sở đã quán triệt các văn bản, quy định thực hiện văn hóa công vụ (VHCV) trong đó cốt lõi là yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) thực hiện tốt “4 xin, 4 luôn” (xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ) khi giao tiếp, ứng xử với tổ chức, người dân. Trong thực tế, CBCCVC ở một số cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh chưa làm tốt yêu cầu này.

Sau gần 8 tháng nộp hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ đến nay, gia đình anh Vi Ngọc Phú, thôn Yên Thành, xã Yên Trạch (Cao Lộc) chưa nhận được GCN trong khi giấy hẹn ghi ngày 13/2/2019 trả kết quả. Việc này khiến anh phải nhiều lần đến bộ phận “một cửa” của huyện hỏi kết quả nhưng đều nhận được câu trả lời từ cán bộ là “Chưa có!”. Khi thắc mắc thì cán bộ nói là do mắc chỗ này, vướng chỗ nọ hoặc “Không biết vì sao”. Anh Phú bức xúc: “Qua sự việc này, tôi cần cán bộ và cơ quan chuyên môn liên quan của huyện có lời giải thích rõ ràng, khi giải quyết chậm hẹn phải xin lỗi hoặc có văn bản gia hạn để tôi không phải vất vả đi lại nhiều lần”.

chinhtrikinhte

Thành viên Đoàn kiểm tra kỷ luật kỷ cương hành chính huyện Cao Lộc năm 2019

kiểm tra tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

Bà Nghiêm Thị Bạch Tuyết, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Cao Lộc cho biết: Mặc dù đến nay, hơn 2.200 CBCCVC trong toàn huyện đã được quán triệt các quy định về VHCV và nội dung Kế hoạch thực hiện Đề án VHCV do UBND huyện ban hành trong quý II/2019 nhưng thời gian gần đây vẫn còn trường hợp CBCCVC ở một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tốt văn hóa công vụ; chưa niềm nở, nâng cao trách nhiệm trong giải quyết công việc liên quan đến người dân hoặc khi để xảy ra trường hợp giải quyết quá hạn nhiệm vụ được giao thì không kịp thời xin lỗi khiến người dân bức xúc, có phản ánh.

Trường hợp khác, anh Hoàng Văn Phương và một số hộ dân thôn Nà Bưa, xã Hưng Đạo (Bình Gia) cần cán bộ cơ quan chuyên môn liên quan của huyện và UBND xã có thái độ tích cực khi phối hợp và tuyên truyền, giải thích rõ chính sách và việc đền bù, giải phóng mặt bằng (ĐBGPMB) công trình đường đến trung tâm xã Tân Yên (Tràng Định) đoạn đi qua địa bàn xã. Anh Phương kể: “Khi chúng tôi thắc mắc thì cán bộ từ huyện đến xã đều thiếu nhiệt tình trong tuyên truyền, giải thích, giải quyết khiến chúng tôi bức xúc”.

Toàn tỉnh có khoảng 25.000 CBCCVC. Hai trường hợp người dân bức xúc, không hài lòng với cách giao tiếp, ứng xử và giải quyết công việc của CBCCVC tại một số cơ quan, đơn vị kể trên chỉ là số ít trong các trường hợp CBCCVC thực hiện chưa tốt quy định về VHCV, chưa thực hiện tốt “4 xin, 4 luôn” trong giao tiếp, ứng xử với người dân khiến công việc bị tồn đọng, gây bức xúc trong nhân dân. Minh chứng cho điều này là hằng năm vẫn có nhiều hồ sơ TTHC giải quyết bị quá hạn. Cụ thể từ năm 2018 đến nay, các cơ quan hành chính các cấp trả quá hạn trên 22.000 hồ sơ, chiếm trên 3% tổng số hồ sơ được tiếp nhận. Trong số đó chỉ có hơn 100 hồ sơ được cơ quan hành chính liên quan có văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân.

Ông Phạm Tuấn Tú, Trưởng Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ cho biết: Việc CBCCVC chưa làm tốt trách nhiệm, nhiệm vụ được giao và còn “ngại” thực hiện “4 xin, 4 luôn” là do nhận thức của CBCCVC về nội dung này chưa sâu sắc. Cơ quan, đơn vị hành chính các cấp mới dừng ở việc quán triệt, triển khai quy định về VHCV chứ chưa gắn với kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm nên không đủ sức răn đe cán bộ. Nhằm khắc phục hạn chế này, tăng sự hài lòng của người dân thì các cơ quan, đơn vị hành chính cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ về VHCV, kỷ luật kỷ cương hành chính; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về VHCV và tăng cường động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ dựa trên kết quả đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân. Riêng đội ngũ CBCCVC cần chủ động, tự giác và nâng cao hơn nữa ý thức của bản thân trong thực hiện nội dung cốt lõi “4 xin, 4 luôn” trong giao tiếp, ứng xử, giải quyết công việc hành chính liên quan đến tổ chức, người dân.

Nguồn: Baolangson.vn