Skip to main content

Hoàng Việt tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu năm 2024

Sáng 14/4/2024, Ban chỉ huy quân sự xã đã tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho nam công dân tại địa phương.

        Năm nay, xã Hoàng Việt có 27 công dân đủ 17 tuổi trên địa bàn tham gia đăng ký nghĩa vụ quân sự (NVQS) lần đầu. Để công tác đăng ký bảo đảm đúng yêu cầu, đạt chất lượng, Ban chỉ huy quân sự xã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự nhằm giúp mọi công dân trong độ tuổi cùng gia đình hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của thanh niên trong thực hiện NVQS theo quy định của Đảng, Nhà nước.

dged

 

jgjg

 

ủt

 

ityit

kl;

Một số hình ảnh tại buổi đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu năm 2024

        Hội đồng NVQS xã đã tiến hành kiểm tra lý lịch bản thân và gia đình, trình độ văn hóa, chính trị, sơ khám sức khỏe về mắt, cân nặng, chiều cao… của các thanh niên, viết cam kết. Việc tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho thanh niên tuổi 17 nhằm nắm chắc số lượng, chất lượng thanh niên trong độ tuổi thi hành NVQS, đồng thời làm cơ sở cho việc xét duyệt, tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ chính xác, công bằng đúng luật định.

        Qua việc đăng ký để xã nắm chắc số lượng, chất lượng công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, công dân trong độ tuổi tham gia dân quân tự vệ để làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trong năm 2025 và những năm tiếp theo./.

Nông Thảo

Văn hóa – xã hội